Nguyên nhân giá thịt lợn hơi tăng “đột biến” trong những ngày gần đây là do nguồn cung giảm rất mạnh vì trước đó người chăn nuôi giảm đàn hoặc ngừng chăn nuôi. Ngoài ra, một số loại thực phẩm…